Producten en Diensten

Alles begint op papier
Bij het ontwerpen en berekenen van een beiaardinstallatie staat het wensenpakket van de opdrachtgever centraal. Op grond van kennis en ervaring is men bij Eijsbouts graag behulpzaam bij het formuleren van specifieke ideeën en zal men desgewenst alle noodzakelijke informatie aandragen. Artistieke inbreng, de inrichting van de beiaard en adviezen omtrent de klankkleur van de klokken zijn belangrijke aspecten. Eveneens belangrijk bij de uitwerking van een plan zijn de toren of het gebouw waarvoor de installatie is bestemd en het beschikbare budget. Elke aanvraag zal daarom niet alleen resulteren in een degelijk onderbouwde offerte, doch bovendien in een opstelplan, waarin de opdrachtgever zijn verwachtingen geheel uitgewerkt zal herkennen. Na verder overleg en het aanbrengen van eventuele wijzigingen volgt uiteindelijk het definitieve ontwerp.

Aandacht voor historie
De hiervoor geschetste aanpak geldt in nog belangrijker mate bij restauratiewerkzaamheden. Met respect voor de historie verdiept Eijsbouts zich in de situatie zoals die oorspronkelijk in de torens is geweest. De laatste jaren heeft Eijsbouts bij diverse grote beiaard-, speeltrommel- en uurwerkrestauraties aangetoond dat men deze bijzondere discipline van het vak beheerst. Op basis van historische gegevens wordt
nadrukkelijk gekeken naar de inzichten, kennis en bedoelingen van de makers van weleer.

Wensen opdrachtgever
Zorgvuldige opmeting en analyse van de aangetroffen status zal uiteindelijk leiden tot een advies, waarbij in de besluitvormingsfase terdege rekening wordt gehouden met de specifieke wensen van de opdrachtgever en diens adviseurs. Nadat de opdracht is verstrekt en alle details op tekening zijn gezet, kan aan het project worden begonnen.
Cookie instellingen