Onderhoud en service

Onderhoud en service
Aan het functioneren van alle tot dusver beschreven installaties, van luid-
klok tot beiaard en van torenuurwerk tot figurenspel, worden hoge eisen gesteld, temeer daar een groot gedeelte ervan is blootgesteld aan de vaak sterk wisselende omstandigheden van het klimaat. Het vertrouwen in een storingvrije werking van de installaties geldt dan ook 24 uur per etmaal en niet alleen van maandag tot zaterdag, maar ook op zon- en feestdagen.

Specialisten
Deskundig onderhoud door gespecialiseerde technici is daarbij niet weg te denken. Eijsbouts beschikt over een ervaren landelijke onderhoudsdienst, die borg staat voor storingvrije werking van de installaties. Treden onverhoopt toch storingen op, dan garandeert Eijsbouts reparatie binnen twee maal 24 uur. Een onderhoudscontract verzekert periodieke controle van de installaties, waardoor onnodige slijtage wordt tegengegaan.

Servicebeurt
Jaarlijks of halfjaarlijks worden alle vitale onderdelen, zoals onder andere de ophanging van klokken en klepels en de afstelling van schakelaars en motoren, gecontroleerd. Afwijkingen worden hersteld en zo nodig onderdelen vervangen. In voorkomende gevallen wordt een rapport opgemaakt over de conditie waarin de installatie verkeert. Aan de hand hiervan volgt een vrijblijvende kostenopgave van eventueel te vernieuwen onderdelen of
apparatuur.

Preventief onderhoud
Het komt jammer genoeg nog steeds voor dat onze servicemonteurs op sterk verwaarloosde installaties stuiten, waarvoor geen onderhoudscontract is afgesloten. De toestand die men dan aantreft is vaak onaanvaardbaar en kan worden voorkomen met preventief periodiek onderhoud. Bij het in kaart brengen van het onderhoud en het opstellen van onderhoudsplanningen, desgewenst uitgezet over meerdere jaren, kunnen de adviseurs van Eijsbouts behulpzaam zijn. Een onderhoudscontract vergt een relatief kleine investering, die op termijn gemakkelijk wordt terugverdiend.
 
Cookie instellingen