Lassen van klokken

Lassen van klokken
Met name in de laatste jaren heeft Eijsbouts zich het specialisme eigen gemaakt van het lassen van klokken. Het ka n daarbij zowel gaan om het repareren van gescheurde, veelal historische klokken als ook om het herstellen van de slagvlakken van de klok die onder invloed van de talloze klepelslagen gedurende jaren en soms zelfs eeuwen, zo sterk ingesleten kunnen zijn, dat de klok uitsluitend behouden kan blijven indien deze slijtplekken eerst middels oplassen van nieuw klokkenbrons worden gerestaureerd.

In sterk toenemende mate wordt op dit specialisme van Eijsbouts een beroep gedaan. Zo werden onder meer de historische klokken van de beroemde Spaanse kathedraal, "El Giralda" te Sevilla, door Eijsbouts gerestaureerd. De meeste klokken moesten gelast worden, bij enkele werden bovendien ook nog correcties aan de stemming doorgevoerd. Klanten doen in toenemende mate een beroep op Koninklijke Eijsbouts voor het restaureren van historische klokken, onderstaand vindt u een aantal projecten.

Sevilla, El Giralda
The historic bells of the famous cathedral tower at Seville, Spain (El Giral­da) were restored by Eijsbouts. Most of the bells had to be welded and tu­ning corrections were performed on some.

Gent, Clocke Roeland
Recently the famous "Clocke Roeland" of Gent, Hemonys largest bell ever cast (1660) was succesfully repaired. This bell weighing almost 14.000 pounds was cracked in 1914 and lost its voice. The crack measuring nearly one meter (48 Inches) ra [Arial] n from the soundbow through the flank. Royal Eijsbouts highly-refined welding technique allowed us to restore the bell successfully. 

Trnava , 14 century bell
Cracked bells dating back to 1324 and 1874 from the renowned St. Nicolas basilica in Trnava, Slovakia, were welded and restored by us in 2008. The bells were re-installed in a brand new wooden bell frame by our Czech fellow bell founder in Prague, Petr Manousek.
Cookie instellingen