Kunstgietwerk

Kunstgietwerk
Eijsbouts heeft zich tevens toegelegd op het gieten en restaureren van beelden en plastieken in brons. Aldus voelen niet alleen de musicerende, maar ook de beeldende kunstenaars zich kind aan huis bij Koninklijke Eijsbouts in Asten.

Het invormen en gieten van kunstwerken is een logische nevenactiviteit van de klokkengieter. Van oudsher is de klokkengieterij een bedrijf waar niet uitsluitend klokken worden vervaardigd, maar ook allerlei kunstgietwerk. Bij Eijsbouts wordt gewerkt volgens twee technieken, namelijk het vormen in zand en met de cire-perdue (verloren was) methode. Bij de zandvormtechniek worden veelal grote modellen in fijn zand ingevormd en vervolgens in brons gegoten. Afhankelijk van de grootte en de vorm van het model wordt het in één stuk dan wel in meerdere stukken gegoten en vervolgens aan elkaar gelast, afgewerkt en gepatineerd.

Cire-perdue
De cire-perdue methode gaat uit van een wassen model dat in een vuurvaste massa wordt ingekapseld, waarna de was eruit wordt gesmolten. Vervolgens wordt in de aldus ontstane holle vorm vloeibaar brons gegoten. Desgewenst zorgt Eijsbouts, wat de uitvoering en plaatsing van een kunstobject betreft, voor technische tekeningen en sterkteberekeningen. Hoewel het vormen en gieten van klokken sterk lijkt op het vervaardigen van kunstgietwerk, zijn het toch twee verschillende disciplines, die elk hun eigen deskundigheid
vragen.

Kunstenaars
Koninklijke Eijsbouts heeft met vele kunstenaars nauwe relaties opgebouwd en voor hen alle mogelijke kunstwerken in haar gieterij vervaardigd. Veelal gaat het om eenmalige voorwerpen zoals standbeelden, gedenkplaten, sierklokjes, vijzels, naamplaten, reliëfwerk en ornamenten. Voor de klokkengieter die gewend is met vloeibaar brons te werken, is het iedere keer opnieuw een uitdaging de creatie van de kunstenaar of vormgever waarheidsgetrouw gestalte te geven.
 
Cookie instellingen